Α. Σ. WT Σύλογγος Αθήνα 1

Στον Α. Σ. WT Αθήνας 1 οι προπονήσεις πραγματοποιούνται ακολουθώντας το πρόγραμμα προπονήσεων του Sifu Niko. Η Ένωση Εξειδικευμένων Σχολών WT αντιπροσωπεύει ένα δομημένο και υψηλής ποιότητας πρόγραμμα προπονήσεων σε ευχάριστο περιβάλλον. Η διεύθυνση του συλλόγου καθώς και οι εκπαιδευτές του είναι απολύτως καταρτισμένοι με πολυετή εμπειρία.

Εκπαιδευτής

Sihing Ηλίας Μπλέκος
12. Student-Level

Παροχές

Wing Tzun Ενήλικων
Wing Tzun Teens
Kids Kung Fu

Πρόγραμμα Προπονήσεων

Παρακαλώ ρωτήστε

Διέφθυνση

Οδός Γρίβα 45 & Καποδιστρίου
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33

Επικοινωνία

Sihing Ηλίας Μπλέκος
Κιν.: 6945 053 728
E-Mail: contact@tothecore.gr
Webseite: www.tothecore.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνήστε εδώ με τον Α. Σ. WT Αθήνα 1.

    Επιθυμώ να με καλέσετε